Một mạch dao động điện từ tự do gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một mạch dao động điện từ tự do gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần?

ID [659451]

Một mạch dao động điện từ tự do gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Từ thông cực đại qua cuộn cảm là

A. 3,75\(\sqrt 2 \).10-7 Wb.
B. 3,75.10-7 Wb.
C. 7,5\(\sqrt 2 \).10-6 Wb.
D. 7,5.10-6 Wb.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D
Bình luận
trienha smod giúp với
Trả lời 21 Tháng 5 lúc 21:34
ksql06102000 có 1/3cu^2=1/2Li^2 tìm được i sau đó từ thông=Li
21 Tháng 5 lúc 21:36 Cảm ơn
ksql06102000 1/2 đó 0 phải 1/3 đâu
21 Tháng 5 lúc 21:40 Cảm ơn
sonanhnguyen Z = căn(L/C) = 20 (ôm)
=> Io = Uo/Z = 3/20 = 0,15 (A)
từ thông cực đại = L.Io = 50.10^-6.0,15 = 7,5.10^-6
26 Tháng 5 lúc 17:54 (4) Cảm ơn