Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Một mặt đồng hồ có các điện tích âm –q, -2q, -3q,…,-12q, được đặt cố định ở vị trí các số tương ứng. Các kim đồng hồ khô?

Một mặt đồng hồ có các điện tích âm –q, -2q, -3q,…,-12q, được đặt cố định ở vị trí các số tương ứng. Các kim đồng hồ không làm nhiễu loạn điện trường tổng hợp của các điện tích điểm. Hỏi giờ nào thì kim chỉ giờ cùng chiều với vectơ cường độ điện trường ở tâm mặt đồng hồ?

A. 9h30m.

B. 6h.

C. 12h.

D. 3h30m.

Đáp án A

L110110.5.jpg
Ta biểu diễn các véc tơ cường độ điện trường do các điện tích gây ra tại tâm của đồng hồ như hình trên.
Dễ thấy: \(\vec{E} = \vec{E_1}+\vec{E_2}+\vec{E_3}+\vec{E_4}+\vec{E_5}+\vec{E_6}+\vec{E_7}+\vec{E_8}+\vec{E_9}+\vec{E_{10}}+\vec{E_{11}}+\vec{E_{12}}\)
\(\Rightarrow \vec{E} = (\vec{E_1}+\vec{E_7})+(\vec{E_2}+\vec{E_8})+(\vec{E_3}+\vec{E_9})+(\vec{E_4}+\vec{E_{10}})+(\vec{E_5}+\vec{E_{11}})+(\vec{E_{6}}+\vec{E_{12}})\)
\(\Rightarrow \vec{E} = \vec{E_{71}}+ \vec{E_{82}}+\vec{E_{93}}+\vec{E_{104}}+\vec{E_{115}}+\vec{E_{126}}\)
Từ hình vẽ dễ thấy, từng cặp véc tơ cường độ điện trường \((\vec{E_{126}},\vec{E_{71}}); (\vec{E_{115}},\vec{E_{82}}), (\vec{E_{104}}, \vec{E_{93}})\) đối xứng nhau qua trục xx'
\(\Rightarrow\) Cường độ điện trường tổng hợp có nằm trên trục xx', chính giữa số 9h và 10h của mặt đồng hồ hay chính là thời điểm 9h30.

vũ mai phương thua.....bó tay....khó quá....
. 20/12/2017
Nguyễn Thị Ngọc Huế hahaha :v
. 01/12/2017
Anh Uyên Vy bấm máy tính là được
. 26/10/2017
Le Sun đầu hàng vô điều kiện :v
. 17/10/2017
Thái Văn Trực bo tay
. 15/10/2017
Nguyễn Nhật Vy cảm thấy cái hình đẹp dã man ý ạ ^^
. 13/10/2017
Sơn Quang Nguyễn xem lại cả chục lần mà vẫn ko hiểu
. 05/10/2017
Trần Nhật Thông em thua
. 20/09/2017
Nhổn Làm e xin thua .-.
. 25/08/2017
Cấm Sai Ngu Có một sự ngu ngơ không hề nhẹ
. 04/08/2017
Trần Vũ Khánh Trình cạn nhời với cái bài này
. 21/07/2017
Nguyễn Văn Đức Tại sao E1 lại nhỏ hơn E7 v
. 07/07/2017
Le Minh Anh thua-.-
. 27/06/2017