Một người đàn ông có nhóm máu A từ một quần thể người Châu Mỹ có tỉ lệ người mang nhóm máu O là 4% và nhóm máu B là 21% ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một người đàn ông có nhóm máu A từ một quần thể người Châu Mỹ có tỉ lệ người mang nhóm máu O là 4% và nhóm máu B là 21% ?

ID [118994]

Một người đàn ông có nhóm máu A từ một quần thể người Châu Mỹ có tỉ lệ người mang nhóm máu O là 4% và nhóm máu B là 21% kết hôn với người phụ nữ có nhóm máu A từ một quần thể người Châu Á có tỉ lệ người có nhóm máu O là 9% và nhóm máu A là 27%. Biết rằng, các quần thể trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh được 2 người con khác giới tính, cùng nhóm máu A là bao nhiêu?

A.43,51%.
B.85,73%.
C.36,73%.
D.46,36%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AỞ Châu Mỹ: IOIO = 0,04 → IO = 0,2
Nhóm máu B = 0,21 → IB = \(\sqrt{0,21+0,04}-0,2=0,3\)
→ IA = 0,5
→ người chồng có nhóm máu A: IAIA = \(\dfrac{0,5\times 0,5}{0,5\times 0,5+0,5\times 0,2\times 2}=\dfrac{5}{9}\) ; IAIO = \(\dfrac{4}{9}\)
Ở Châu Á:
IOIO = 0,09 → IO = 0,3
Nhóm máu A = 0,27 → IA = \(\sqrt{0,27+0,09}-0,3=0,3\) ; IB = 0,4
→ người vợ nhóm máu A: IAIA = \(\dfrac{0,3\times 0,3}{0,3\times 0,3+0,3\times 0,3\times 2}=\dfrac{1}{3}\) ; IAIO = \(\dfrac{2}{3}\)
Xác suất 2 người này sinh con khác giới tính = \(\dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{2}\times 2=\dfrac{1}{2}\)
Sinh con có máu O = \(\dfrac{2}{9}\times \dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{27}\) → sinh con có máu A = \(\dfrac{25}{27}\)
Xác suất để cặp vợ chồng này sinh được 2 người con khác giới tính = \(\dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{2}\times 2=\dfrac{1}{2}\)
Sinh 2 con cùng nhóm máu A = \({{\left( \dfrac{25}{27} \right)}^{2}}\) = 625/729
→ XS sinh con cùng giới tính và cùng nhóm máu A = (1/2) × (625/729) ≈ 42,87%
Bình luận