Một nhà khoa học đang tiến hành nhân đôi ADN và tổng hợp ARN trong hai ống nghiệm riêng biệt. Những chất sau đây cần phả?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một nhà khoa học đang tiến hành nhân đôi ADN và tổng hợp ARN trong hai ống nghiệm riêng biệt. Những chất sau đây cần phả?

ID [54352]

Một nhà khoa học đang tiến hành nhân đôi ADN và tổng hợp ARN trong hai ống nghiệm riêng biệt. Những chất sau đây cần phải được thêm vào cả hai ống nghiệm? 

1. Enzim phá vỡ liên kết hidro
2. Mẫu ADN 
3. Riboxom 
4. Enzim tổng hợp chuỗi nucleotit ADN polimeraza 
5. Enzim nối các đoạn ADN

A.1, 3
B.2
C.4, 5
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
tagiabao36 - Phải có ATP chứ

Trả lời

0977176073 - ATP phải có chứ ạ

Trả lời

khongcochu - Tại sao lại không có ATP ạ

Trả lời

thptso1phumy Cần thiết mà bạn. Nhân đôi với tổng hợp ARN đều cần nguyên liệu chính là ADN.