Một nhà khoa học đang tiến hành nhân đôi ADN và tổng hợp ARN trong hai ống nghiệm riêng biệt. Những chất sau đây cần phả?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream: Ôn Tập Chương Dao Động Cơ Học

Một nhà khoa học đang tiến hành nhân đôi ADN và tổng hợp ARN trong hai ống nghiệm riêng biệt. Những chất sau đây cần phả?

ID [536742]

Một nhà khoa học đang tiến hành nhân đôi ADN và tổng hợp ARN trong hai ống nghiệm riêng biệt. Những chất sau đây cần phải được thêm vào cả hai ống nghiệm? 

1. Enzim phá vỡ liên kết hidro
2. Mẫu ADN 
3. Riboxom 
4. Enzim tổng hợp chuỗi nucleotit ADN polimeraza 
5. Enzim nối các đoạn ADN

A. 1, 3
B. 2
C. 4, 5
D. 4
Phạm Ngọc Hà
https://fb.com/ha.phamngoc.96592
Đáp án B
Bình luận
khongcochu Tại sao lại không có ATP ạ
12 Tháng 9 lúc 16:40
thptso1phumy Cần thiết mà bạn. Nhân đôi với tổng hợp ARN đều cần nguyên liệu chính là ADN.
12 Tháng 9 lúc 16:41 (1) Cảm ơn
0977176073 ATP phải có chứ ạ
20 Tháng 12 lúc 18:20
tagiabao36 Phải có ATP chứ
9 Tháng 10 lúc 22:59