Một phản ứng hạt nhân có tổng khối lượng các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt trước phản ứng. Đây là ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Một phản ứng hạt nhân có tổng khối lượng các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt trước phản ứng. Đây là ?

ID [664171]

Một phản ứng hạt nhân có tổng khối lượng các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt trước phản ứng. Đây là phản ứng

A. thu năng lượng.
B. nhiệt hạch.
C. tỏa năng lượng.
D. phân hạch.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT - Bình Phước - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 1.png
Bình luận
tinhvauyen msau >m trước suy ra thu nl
Trả lời 19 Tháng 6 lúc 17:27
levantamtam điện năng được truyền tải từ nơi cấp điện đến nơi tiêu thụ thông qua một đường dây có điện trở R. Biết điện áp hiệu dụng của nơi tiêu thụ hoạt động bình thường là U2 = 200V. Khi nơi tiêu thụ không dùng máy hạ áp, để các dụng cụ điện của khu này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng ở nơi cấp điện là Ua1= 280V, khi đó điện áp tức thời ở hai đầu dây của nơi tiêu thụ sớm pha pi/3 so với dòng điện tức thời chạy trong mạch. Khi khu tập thể dùng máy hạ áp lí tưởng có tỉ số N1/N2 = 10, để các dụng cụ điện ở nơi tiêuthụ vẫn hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng nơi cấp điện Ua2=?(Biết rằng hệ số công suất mạch sơ cấp máy hạ áp=1). Đáp án là 1982 ạ ai giúp em với?
19 Tháng 6 lúc 20:11 Cảm ơn