Một phụ nữ có 47 NST trong đó có 3 NST X. Người đó thuộc thể:
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Vật lý: Chữa đề minh họa số 7.

Một phụ nữ có 47 NST trong đó có 3 NST X. Người đó thuộc thể:

ID [0]

Một phụ nữ có 47 NST trong đó có 3 NST X. Người đó thuộc thể:

A. Tam bội
B. Ba nhiễm
C. Đa bội lẻ
D. Một nhiễm.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B
Bình luận
trungstalay6 cho mình lời giải bài này với
Trả lời 28 Tháng 4 lúc 20:39
huynhhauhd người bình thường 2n=46, người phụ nữ có 2n=47 trong đó có 3NST X=> Người đó thuộc thể 3 nhiễm 2n+1; tam bội n; một nhiễm 2n-1...
28 Tháng 4 lúc 20:44 Cảm ơn
huynhhauhd tam bội: 3n
28 Tháng 4 lúc 20:45 Cảm ơn
ninhduong Người phụ nữ có 3 NST X => Đột biến lệch bội thể ba nhiễm => Bộ NST của người phụ nữ là 2n+1 = 47
=> Key B
28 Tháng 4 lúc 21:44 Cảm ơn
huongbiggo 3 nhiễm và tam bội khác gì nhau vậy ạ ?
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 22:3
ninhduong Tam bội là 3n
Ba nhiễm là 2n + 1
29 Tháng 4 lúc 22:11 Cảm ơn