Một phụ nữ có 47 NST trong đó có 3 NST X. Người đó thuộc thể:
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một phụ nữ có 47 NST trong đó có 3 NST X. Người đó thuộc thể:

ID 654995.

Một phụ nữ có 47 NST trong đó có 3 NST X. Người đó thuộc thể:

A. Tam bội
B. Ba nhiễm
C. Đa bội lẻ
D. Một nhiễm.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
trungstalay6 cho mình lời giải bài này với
28/4/2018 lúc 20:39
huynhhauhd người bình thường 2n=46, người phụ nữ có 2n=47 trong đó có 3NST X=> Người đó thuộc thể 3 nhiễm 2n+1; tam bội n; một nhiễm 2n-1...
28/4/2018 lúc 20:44
huynhhauhd tam bội: 3n
28/4/2018 lúc 20:45
NinhDuong Người phụ nữ có 3 NST X => Đột biến lệch bội thể ba nhiễm => Bộ NST của người phụ nữ là 2n+1 = 47
=> Key B
28/4/2018 lúc 21:44
huongbiggo 3 nhiễm và tam bội khác gì nhau vậy ạ ?
29/4/2018 lúc 22:3
NinhDuong Tam bội là 3n
Ba nhiễm là 2n + 1
29/4/2018 lúc 22:11
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: