Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một cần rung, đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóng dừng trên dây vớ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một cần rung, đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóng dừng trên dây vớ?

ID [661453]

Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một cần rung, đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để có sóng dừng trên dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số \(\dfrac{{{f_2}}}{{{f_1}}}\) là

A. 1,5.
B. 2.
C. 2,5.
D. 3.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D
Bình luận
doaidoc bài này nữa
17 Tháng 5 lúc 14:3
reus98 + Bài này e làm như thế này nha :
+ Để có sóng dừng trên dây một đầu cố định , một đầu tự do thì chiều dài dây phải thõa mãn điều kiện sau :
l =( k + 1/2).lam đa/2 = ( k + 1/2).v/2f
=> f = (k+1/2).v/2l
với tần số bé nhất thì k = 0 => f1 = v/4l
với tần số tiếp theo thì : k = 1 => f2 = 3v/4l
=> f2/f1 = 3
17 Tháng 5 lúc 14:12 (8) Cảm ơn