Một sợi dây hai đầu cố định, sóng phản xạ so với sóng tới tại điểm cố định sẽ không cùng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sợi dây hai đầu cố định, sóng phản xạ so với sóng tới tại điểm cố định sẽ không cùng

ID [659793]

Một sợi dây hai đầu cố định, sóng phản xạ so với sóng tới tại điểm cố định sẽ không cùng

A. tần số
B. tốc độ
C. bước sóng
D. pha ban đầu.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D 1e.png
Bình luận