Một sóng cơ lan truyền trên một dây đàn hồi gặp đầu dây cố định thì phản xạ trở lại, khi đó
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sóng cơ lan truyền trên một dây đàn hồi gặp đầu dây cố định thì phản xạ trở lại, khi đó

ID [0]

Một sóng cơ lan truyền trên một dây đàn hồi gặp đầu dây cố định thì phản xạ trở lại, khi đó

A.sóng phản xạ có cùng tần số và cùng bước sóng với sóng tới.
B.sóng phản xạ luôn giao thoa với sóng tới và tạo thành sóng dừng.
C.sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới.
D.sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D1e.png
Bình luận
huyentrangts110 - D sai rõ chứ, thiếu tại điểm phản xạ, A là đ.a đúng duyy nhất !

Trả lời

duc392001 - Hihi

Trả lời

cybersaber09 - D như thiêu thiếu .-.

Trả lời

anhhmon - À hóa ra A cũng đúng

Trả lời

anhhmon - À hóa ra A cũng đúng này

Trả lời

doanngoctuan100 - A cũng đúng mà ) kì ghê

Trả lời

hoangtuannam37 - Câu D sai rồi! Sóng phản xạ chỉ ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ thôi chứ. Câu này phải là đáp án A đúng không ạ?

Trả lời

reus98 Câu A cũng đúng đó e nha :
Khi sóng truyền đi gặp nếu gặp vật cản thì nó có thể bị phản xạ. Sóng phản xạ có cùng tần số và cùng bước sóng với sóng tới.
+ Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.
+ Nếu vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.
dautay44 - tai sao A sai

Trả lời

reus98 Câu A cũng đúng e nha :
+ Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Khi sóng truyền đi gặp nếu gặp vật cản thì nó có thể bị phản xạ. Sóng phản xạ có cùng tần số và cùng bước sóng với sóng tới.
+ Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.
+ Nếu vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.
Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền theo cùng một phương thì có thể giao thoa được với nhau, tạo thành một hệ sóng dừng.
+ Trong sóng dừng, một điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng.
lehuuminhtri câu này A cx đúng nhé