Một sóng cơ lan truyền trên một dây đàn hồi gặp đầu dây cố định thì phản xạ trở lại, khi đó
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sóng cơ lan truyền trên một dây đàn hồi gặp đầu dây cố định thì phản xạ trở lại, khi đó

ID [659847]

Một sóng cơ lan truyền trên một dây đàn hồi gặp đầu dây cố định thì phản xạ trở lại, khi đó

A. sóng phản xạ có cùng tần số và cùng bước sóng với sóng tới.
B. sóng phản xạ luôn giao thoa với sóng tới và tạo thành sóng dừng.
C. sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới.
D. sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D 1e.png
Bình luận
dautay44 tai sao A sai
Trả lời 18 Tháng 5 lúc 14:37
reus98 Câu A cũng đúng e nha :
+ Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Khi sóng truyền đi gặp nếu gặp vật cản thì nó có thể bị phản xạ. Sóng phản xạ có cùng tần số và cùng bước sóng với sóng tới.
+ Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.
+ Nếu vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.
Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền theo cùng một phương thì có thể giao thoa được với nhau, tạo thành một hệ sóng dừng.
+ Trong sóng dừng, một điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng.
18 Tháng 5 lúc 15:40 (2) Cảm ơn
lehuuminhtri câu này A cx đúng nhé
31 Tháng 5 lúc 6:7 Cảm ơn
hoangtuannam37 Câu D sai rồi! Sóng phản xạ chỉ ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ thôi chứ. Câu này phải là đáp án A đúng không ạ?
Trả lời 5 Tháng 5 lúc 16:44
reus98 Câu A cũng đúng đó e nha :
Khi sóng truyền đi gặp nếu gặp vật cản thì nó có thể bị phản xạ. Sóng phản xạ có cùng tần số và cùng bước sóng với sóng tới.
+ Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.
+ Nếu vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.
5 Tháng 5 lúc 17:52 (3) Cảm ơn
doanngoctuan100 A cũng đúng mà ) kì ghê
1 Tháng 6 lúc 23:4
anhhmon À hóa ra A cũng đúng này
1 Tháng 6 lúc 23:19
anhhmon À hóa ra A cũng đúng
1 Tháng 6 lúc 23:20
cybersaber09 D như thiêu thiếu .-.
1 Tháng 6 lúc 23:29
duc392001 Hihi
2 Tháng 6 lúc 21:13
huyentrangts110 D sai rõ chứ, thiếu tại điểm phản xạ, A là đ.a đúng duyy nhất !
20 Tháng 6 lúc 11:52