Một sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây đàn hồi. Sóng tới và sóng phản xạ tại một điểm:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây đàn hồi. Sóng tới và sóng phản xạ tại một điểm:

ID [0]

Một sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây đàn hồi. Sóng tới và sóng phản xạ tại một điểm:

A.cùng tần số nhưng luôn ngược pha.
B.cùng tần số và luôn cùng chiều truyền.
C.cùng tần số nhưng luôn ngược chiều truyền.
D.cùng tần số và luôn cùng pha.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án C1.png
Bình luận
linarichar - tại sao A lại sai ạ?

Trả lời

dovietduc vì chưa xác định điểm tới là cố định hay tự do bạn ơi
linarichar à mình hiểu rồi ! cảm ơn nhé