Một sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây đàn hồi. Sóng tới và sóng phản xạ tại một điểm:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây đàn hồi. Sóng tới và sóng phản xạ tại một điểm:

ID [620046]

Một sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây đàn hồi. Sóng tới và sóng phản xạ tại một điểm:

A. cùng tần số nhưng luôn ngược pha.
B. cùng tần số và luôn cùng chiều truyền.
C. cùng tần số nhưng luôn ngược chiều truyền.
D. cùng tần số và luôn cùng pha.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 1.png
Bình luận
linarichar tại sao A lại sai ạ?
Trả lời 2 Tháng 1 lúc 23:8
dovietduc vì chưa xác định điểm tới là cố định hay tự do bạn ơi
2 Tháng 1 lúc 23:18 Cảm ơn
linarichar à mình hiểu rồi ! cảm ơn nhé
2 Tháng 1 lúc 23:19 Cảm ơn