Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 4cos(4πt – 6πx) cm (t tính bằng s, x tính bằng m). Khi gặp ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 4cos(4πt – 6πx) cm (t tính bằng s, x tính bằng m). Khi gặp ?

ID [614442]

Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 4cos(4πt – 6πx) cm (t tính bằng s, x tính bằng m). Khi gặp vật cản cố định, sóng phản xạ có tần số bằng:

A. 2 Hz .
B. 6π Hz.
C. 3 Hz.
D. 4π Hz.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A
Bình luận