Một tế bào sinh dưỡng của ngô (2n = 20 nhiễm sắc thể), nguyên phân liên tiếp 6 đợt đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một tế bào sinh dưỡng của ngô (2n = 20 nhiễm sắc thể), nguyên phân liên tiếp 6 đợt đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấ?

ID [78624]

Một tế bào sinh dưỡng của ngô (2n = 20 nhiễm sắc thể), nguyên phân liên tiếp 6 đợt đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên các nhiễm sắc thể tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn và tạo được tổng số bao nhiêu tế bào con ?

A.640, 32
B.620, 32
C.320, 32
D.310, 32
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
anhthu2104 - E thấy là vậy đó

Trả lời

anhthu2104 - cái này e tính ra đáp án khác mà số NST đơn tạo thành là 1260 còn số tế bào con tạo ra là 64 mà

Trả lời

tranmanhquoc1711 câu này đề không phải 6 mà phải là 5 mới đúng nhỉ
thaolethac1122 - sai rồi

Trả lời