Một tế bào sinh dưỡng của ngô (2n = 20 nhiễm sắc thể), nguyên phân liên tiếp 6 đợt đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream: Ôn Tập Chương Dao Động Cơ Học

Một tế bào sinh dưỡng của ngô (2n = 20 nhiễm sắc thể), nguyên phân liên tiếp 6 đợt đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấ?

ID [536731]

Một tế bào sinh dưỡng của ngô (2n = 20 nhiễm sắc thể), nguyên phân liên tiếp 6 đợt đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên các nhiễm sắc thể tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn và tạo được tổng số bao nhiêu tế bào con ?

A. 640, 32
B. 620, 32
C. 320, 32
D. 310, 32
Phạm Ngọc Hà
https://fb.com/ha.phamngoc.96592
Đáp án B
Bình luận
thaolethac1122 sai rồi
3 Tháng 8 lúc 16:3
anhthu2104 cái này e tính ra đáp án khác mà số NST đơn tạo thành là 1260 còn số tế bào con tạo ra là 64 mà
20 Tháng 9 lúc 13:12
tranmanhquoc1711 câu này đề không phải 6 mà phải là 5 mới đúng nhỉ
21 Tháng 9 lúc 1:17 Cảm ơn
anhthu2104 E thấy là vậy đó
21 Tháng 9 lúc 22:12