Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng cộng nghiệp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng cộng nghiệp?

ID [0]

Một trong những điểm  khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỷ XVIII là mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ

A.các ngành khoa học cơ bản.
B.nghiên cứu khoa học.
C.thực tiễn cuộc sống.
D.thực tiễn sản xuất.
Nguyễn Thúy Hằng
https://fb.com/myduyenmoonpdt
Đáp án C
Một trong những điểm  khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỷ XVIII là mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, từ những đòi hỏi ngày càng cao của con người.
Bình luận
anhthutran072 - key chán quá :(

Trả lời

duong1211 - Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học chứ ạ

Trả lời

hanh2109 - câu này phải là đáp án B mới đúng đúng chứ. sgk trang 66 có ghi mà

Trả lời

wisissunshine - Từ nghiên cứu khoa học chứ? @@

Trả lời