Một tụ điện phẳng gồm hai bản A và K rất rộng, song song với nhau. Công thoát của kim loại dùng làm bản tụ bằng 1,5 eV. ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một tụ điện phẳng gồm hai bản A và K rất rộng, song song với nhau. Công thoát của kim loại dùng làm bản tụ bằng 1,5 eV. ?

ID [0]

Một tụ điện phẳng gồm hai bản A và K rất rộng, song song với nhau. Công thoát của kim loại dùng làm bản tụ bằng 1,5 eV. Chiếu chùm sáng kích thích rất hẹp có bước sóng bằng 0,45 µm (trong chân không) tới một điểm nằm giữa mặt bên trong bản K của tụ điện. Để không có electron quang điện nào tới được bản A của tụ điện thì UAK phải thỏa mãn điều kiện

A. UAK < –0,784 V.
B. UAK > 0,784 V.
C. UAK > 1,26 V.
D. UAK < –1,26 V.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C Để không có e nào đến được bản A thì

\(U_{AK}>\dfrac{\varepsilon -A}{e}= \dfrac{\dfrac{hc}{0,45.10^{-6}}-1,5e }{e} =1,26V\)

→ Chọn C.

Bình luận
viptomsu câu này đề sai ak? lẽ ra phải từ A đến K chứ ? . 25/1/2017
Trả lời 25 Tháng 1 lúc 8:52
superfieldsmoon SuperFieldsMoon ai làm rõ luôn phát . 26/1/2017
26 Tháng 1 lúc 18:36 Cảm ơn
trungnghia0301070 như này thì là tăng v cho e rồi . 12/3/2017
Trả lời 12 Tháng 3 lúc 10:26
ngosyha08081998 sai đề rồi,đáng lẽ phải chiếu vào bạn đường khi đo e bật ra với tác dụng của điện trường nó chạy chậm lại tôi k nên Wđ không thăng nôi công của lực điện . 22/3/2017
22 Tháng 3 lúc 14:44
phactieumypcy mod ơi này đề phải chiếu ánh sáng vào A chứ nhỉ, vào K thì nó đi vô tư luôn còn gì @@
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 19:1
snphnams Bạn xem lại phần tế bào quang điện nhé! Nó cũng chiếu vào K; Bài này cho tụ phẳng thì chiếu vào bản nào cũng tương tự nhau!

29 Tháng 4 lúc 19:10 Cảm ơn
phactieumypcy nhưng mod ơi, mình thắc mắc là, chiếu từ K -> A là chiếu từ bản âm sang bản dương thì làm gì có lực nào cản e lại đâu nhỉ, F điện lúc này ngược chiều với E nên kéo e về bản dương cơ mà ...
29 Tháng 4 lúc 19:16 Cảm ơn
snphnams Bài này đáp án D nhé!
Ta có:
ε = hc/⋋= hc/⋋₀ + e.Uh
=> Uh ≈ 1,26 V
Uak < -Uh => Uak < -1,26 V

29 Tháng 4 lúc 19:43 Cảm ơn