Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2 m/s và sau khi đi được quãng đường 50 cm t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2 m/s và sau khi đi được quãng đường 50 cm t?

ID [693399]

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2 m/s và sau khi đi được quãng đường 50 cm thì vận tốc đạt được 0,9 m/s. Hợp lực tác dụng lên vật bằng

A. 38,5 N.
B. 38 N.
C. 24,5 N.
D. 34,5 N.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A
Bình luận
nhatquynh2004 tại sao k chia cho 2S vậy mn
Trả lời 13 Tháng 11 lúc 23:48
npnspeed Chia rồi đó: a = (0,9^2-0,2^2)/(2.0,5) = 0,77
13 Tháng 11 lúc 23:51 Cảm ơn