Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2 m/s và sau khi đi được quãng đường 50 cm t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2 m/s và sau khi đi được quãng đường 50 cm t?

ID [0]

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2 m/s và sau khi đi được quãng đường 50 cm thì vận tốc đạt được 0,9 m/s. Hợp lực tác dụng lên vật bằng

A.38,5 N.
B.38 N.
C.24,5 N.
D.34,5 N.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
nhatquynh2004 - tại sao k chia cho 2S vậy mn

Trả lời

npnspeed Chia rồi đó: a = (0,9^2-0,2^2)/(2.0,5) = 0,77