Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập

Một vật dao động điều hoà có biên độ dao động là 5 cm, li độ dao động là hàm cos khi vật có li độ dao động là - 2,5 cm v?

Một vật dao động điều hoà có biên độ dao động là 5 cm, li độ dao động là hàm cos khi vật có li độ dao động là - 2,5 cm và chuyển động theo chiều dương thì pha của dao động có thể là 

A. \(\dfrac{2\pi }{3}\,rad.\)

B. \(\dfrac{10\pi }{3}\,rad.\)

C. \(\dfrac{\pi }{3}\,rad.\)

D. \(\dfrac{14\pi }{3}\,rad.\)

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Đăng ký là thành viên Mooner Đăng ký

Chú ý: Click vào nút "Tham gia nhóm" xong, bạn nhớ trả lời câu hỏi vào nhóm để được duyệt tự động. Nếu bạn bỏ qua bạn cần quay lại để trả lời câu hỏi vào nhóm.

Bước 2: Lấy mã trong nhóm Mooners: Lấy mã kích hoạt

Bước 3: Kích hoạt

Đăng ký thành công bạn được xem lời giải cho mọi lần truy cập tiếp theo!