Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Tốc độ trung bình lớn nhấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Tốc độ trung bình lớn nhấ?

ID [653764]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian T/6

A. 4,5A/T
B. 6A/T
C. √3A/T
D. 1,5√3A/T
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B
Bình luận
thanhngangd1881988 câu này làm sao ạ
Trả lời 23 Tháng 5 lúc 22:25
reus98 Bài này e làm như thế này nha :
+ Ta có : Quảng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian t = T/6 là :
Smax = 2A sin ( pi.đen ta t/T ) = 2A sin ( pi/6) = A
=> ốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian T/6 là :
Vtb max = Smax/t = A/(T/6) = 6A/T
24 Tháng 5 lúc 0:13 Cảm ơn