Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Tốc độ trung bình lớn nhấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Tốc độ trung bình lớn nhấ?

ID [0]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian T/6

A.4,5A/T
B.6A/T
C.√3A/T
D.1,5√3A/T
Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B
Bình luận
thanhngangd1881988 - câu này làm sao ạ

Trả lời

reus98 Bài này e làm như thế này nha :
+ Ta có : Quảng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian t = T/6 là :
Smax = 2A sin ( pi.đen ta t/T ) = 2A sin ( pi/6) = A
=> ốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian T/6 là :
Vtb max = Smax/t = A/(T/6) = 6A/T