Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là ?

ID [653194]

Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là 1 s. Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi giữa hai vị trí có cùng tốc độ v0 ở trên là 20 cm/s. Tốc độ v0

A. 11,54 cm/s.
B. 14,80 cm/s.
C. 10,47 cm/s.
D. 18,14 cm/s.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D 10e.png
Bình luận
dchy89 em giải vẫn ra bt mà. th2 là sao ạ>? . 18/4/2018
Trả lời 18 Tháng 4 lúc 0:38
reus98 - Bài này chỉ cần hiểu và giải như bình thường thôi e nha :+ Ta có : công thức tính vận tốc trung bình là : Vtb = S/đen ta t => S = 20.0,5 = 10 cm + Dựa vào dữ kiện đề bài cho và vẽ giản đồ véc tơ ra thì ta dễ dàng xác định được : Vo = Vmax căn 3/2 = WA căn 3/2=> T/6 = 0,5 => T = 3s => W = 2pi/T = 2pi/3 rad/s - Vậy tốc độ Vo là : Vo = (10.2pi/3. căn 3)/2 = 18,14 cm/s => D . 18/4/2018
18 Tháng 4 lúc 7:38 (2) Cảm ơn
nguyennghia1999 lỡ mà tg ngắn nhất là giữa 2 vị trí ở cung màu trằng thì tính sao anh . 19/4/2018
Trả lời 19 Tháng 4 lúc 9:49
reus98 - Bài này chỉ cần hiểu và giải như bình thường thôi e nha :+ Ta có : công thức tính vận tốc trung bình là : Vtb = S/đen ta t => S = 20.0,5 = 10 cm + Dựa vào dữ kiện đề bài cho và vẽ giản đồ véc tơ ra thì ta dễ dàng xác định được : Vo = Vmax căn 3/2 = WA căn 3/2=> T/6 = 0,5 => T = 3s => W = 2pi/T = 2pi/3 rad/s - Vậy tốc độ Vo là : Vo = (10.2pi/3. căn 3)/2 = 18,14 cm/s => D . 19/4/2018
19 Tháng 4 lúc 12:21 Cảm ơn
giamienhshnbd lam sao suy dc t=0,5 vay a
Trả lời 28 Tháng 5 lúc 21:11
sonanhnguyen trên hình vẽ chia làm 2 cung tròn kìa bạn. đề cho thời gian đi qua 2 cung đấy là 1s → đi qua 1 cung là 0,5s
28 Tháng 5 lúc 21:20 Cảm ơn
liveitup1401 hay qua
29 Tháng 5 lúc 22:49
dieuvy2510 vận tốc là giá trị nên là chỉ có 2 điểm ở dưới +vo được không ạ
Trả lời 8 Tháng 6 lúc 22:1
reus98 - Do đề yêu cầu trong 1 chu kì nên phải có thêm chiều ngược lại nửa e nhé
nên phải chia làm 2 cung tròn như trên hình đó
Dựa vào dữ kiện đề bài cho và vẽ giản đồ véc tơ ra thì ta dễ dàng xác định được :
Vo = Vmax căn 3/2 = WA căn 3/2
=> T/6 = 0,5
=> T = 3s
=> W = 2pi/T = 2pi/3 rad/s
- Vậy tốc độ Vo là : Vo = (10.2pi/3. căn 3)/2 = 18,14 cm/s
9 Tháng 6 lúc 0:38 Cảm ơn
01012ksstm Cho em hỏi ngu chút tại sao V0 không tính bằng omega x X0 ạ?
Trả lời 9 Tháng 6 lúc 20:24
reus98 - Có công thức nào liên hệ như thế đâu e :
e phải sử dụng công thức độc lập theo thời gian nhé :
v = +- W căn ( A^2 - x^2)
Vo = Vmax căn 3/2 = WA căn 3/2
=> T/6 = 0,5
=> T = 3s
=> W = 2pi/T = 2pi/3 rad/s
9 Tháng 6 lúc 21:21 Cảm ơn
anhtranny uhm xác định trên giản đồ vecto để ra vo=vmax*căn3/2 như nào ạ?
Trả lời 10 Tháng 8 lúc 16:34
npnspeed Mỗi cung tô màu quét thành góc π/3
=> Mỗi điểm biểu diễn trạng thái vật có tốc độ vo cách trục tung góc π/6
=> vo = Vmax.cos(π/6)
10 Tháng 8 lúc 17:25 Cảm ơn