Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là ?

ID [16642]

Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là 1 s. Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi giữa hai vị trí có cùng tốc độ v0 ở trên là 20 cm/s. Tốc độ v0

A.11,54 cm/s.
B.14,80 cm/s.
C.10,47 cm/s.
D.18,14 cm/s.
Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D10e.png
Bình luận
anhtranny - uhm xác định trên giản đồ vecto để ra vo=vmax*căn3/2 như nào ạ?

Trả lời

npnspeed Mỗi cung tô màu quét thành góc π/3
=> Mỗi điểm biểu diễn trạng thái vật có tốc độ vo cách trục tung góc π/6
=> vo = Vmax.cos(π/6)
01012ksstm - Cho em hỏi ngu chút tại sao V0 không tính bằng omega x X0 ạ?

Trả lời

reus98 - Có công thức nào liên hệ như thế đâu e :
e phải sử dụng công thức độc lập theo thời gian nhé :
v = +- W căn ( A^2 - x^2)
Vo = Vmax căn 3/2 = WA căn 3/2
=> T/6 = 0,5
=> T = 3s
=> W = 2pi/T = 2pi/3 rad/s
dieuvy2510 - vận tốc là giá trị nên là chỉ có 2 điểm ở dưới +vo được không ạ

Trả lời

reus98 - Do đề yêu cầu trong 1 chu kì nên phải có thêm chiều ngược lại nửa e nhé
nên phải chia làm 2 cung tròn như trên hình đó
Dựa vào dữ kiện đề bài cho và vẽ giản đồ véc tơ ra thì ta dễ dàng xác định được :
Vo = Vmax căn 3/2 = WA căn 3/2
=> T/6 = 0,5
=> T = 3s
=> W = 2pi/T = 2pi/3 rad/s
- Vậy tốc độ Vo là : Vo = (10.2pi/3. căn 3)/2 = 18,14 cm/s
liveitup1401 - hay qua

Trả lời

giamienhshnbd - lam sao suy dc t=0,5 vay a

Trả lời

sonanhnguyen trên hình vẽ chia làm 2 cung tròn kìa bạn. đề cho thời gian đi qua 2 cung đấy là 1s → đi qua 1 cung là 0,5s
nguyennghia1999 - lỡ mà tg ngắn nhất là giữa 2 vị trí ở cung màu trằng thì tính sao anh . 19/4/2018

Trả lời

reus98 - Bài này chỉ cần hiểu và giải như bình thường thôi e nha :+ Ta có : công thức tính vận tốc trung bình là : Vtb = S/đen ta t => S = 20.0,5 = 10 cm + Dựa vào dữ kiện đề bài cho và vẽ giản đồ véc tơ ra thì ta dễ dàng xác định được : Vo = Vmax căn 3/2 = WA căn 3/2=> T/6 = 0,5 => T = 3s => W = 2pi/T = 2pi/3 rad/s - Vậy tốc độ Vo là : Vo = (10.2pi/3. căn 3)/2 = 18,14 cm/s => D . 19/4/2018
dchy89 - em giải vẫn ra bt mà. th2 là sao ạ>? . 18/4/2018

Trả lời

reus98 - Bài này chỉ cần hiểu và giải như bình thường thôi e nha :+ Ta có : công thức tính vận tốc trung bình là : Vtb = S/đen ta t => S = 20.0,5 = 10 cm + Dựa vào dữ kiện đề bài cho và vẽ giản đồ véc tơ ra thì ta dễ dàng xác định được : Vo = Vmax căn 3/2 = WA căn 3/2=> T/6 = 0,5 => T = 3s => W = 2pi/T = 2pi/3 rad/s - Vậy tốc độ Vo là : Vo = (10.2pi/3. căn 3)/2 = 18,14 cm/s => D . 18/4/2018