Một vật dao động điều hòa với biên độ a và tần số f. Tại thời điểm t vật có vận tốc và đang tăng. Tại thời điểm vật c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật dao động điều hòa với biên độ a và tần số f. Tại thời điểm t vật có vận tốc và đang tăng. Tại thời điểm vật c?

ID [626243]

Một vật dao động điều hòa với biên độ a và tần số f. Tại thời điểm t vật có vận tốc 7.png và đang tăng. Tại thời điểm 7.png vật có vận tốc bằng

A. 7.png
B. 7.png
C. 7.png
D. 7.png

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi KSCL THPT Nguyễn Khuyến - TP HCM - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D 7.png
Bình luận
zxcvbb20 hình như bài này nhầm ạ đáp án là C chứ ạ
Trả lời 16 Tháng 2 lúc 16:31
reus98 - Bài này đáp án D đúng rồi e nha , e hiểu đơn giản như thế này nha:
+ Ta có : công thức tính tốc độ dao động cực địa của vật là : Vmax = WA = 2pi.f.A
+ Theo đề ra thì tại thời điểm t vật có vận tốc là pi.f.A. căn 2 và đang tăng
hay v = Vmax căn 2/2 và đi theo chiều dương
+ Tại thời điểm t' = t + 7/24f = t + 7T/24
=> vật sẽ đi như sau : từ : v = Vmax căn 2/2 -> Vmax -> Vmax/2
=> v' = Vmax/2 = 2pi.f.A/2 = pi.f.A
=> D
OK E NHA !
16 Tháng 2 lúc 18:3 Cảm ơn
thuuphuongg9898 a/2=> v= căn 3/2 v mã chứ ạ?
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 0:8
npnspeed Bài này mình chỉ theo cách bấm máy nhé:
v = wA.√2/2 = wA.cosℐ
v đang tăng
=> ℐ = -π/4
Tại t' = t + 7T/24
v = wA.cos(-π/4 + 7π/12) = wA/2 = π.f.a
14 Tháng 8 lúc 0:14 (1) Cảm ơn