Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Chữa đề thi Học kỳ I

Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời?

ID [653765]

Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian 2T/3 là

A. 4,5A/T
B. 6A/T
C. √3A/T
D. 1,5√3A/T
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D
Bình luận
lehuuminhtri câu này cho cái 2T/3 lm j
Trả lời 22 Tháng 4 lúc 23:12
hoanganh6102000 tốc độ trung bình là bằng tổng quãng đường chia tổng thời gian đi đc quãng đường đó mà bạn
22 Tháng 4 lúc 23:23 Cảm ơn
lehuuminhtri 2T/3 và T/6 liên quan vs nhau k
22 Tháng 4 lúc 23:25 Cảm ơn
hoanganh6102000 mình cụng thaayss vô lý
22 Tháng 4 lúc 23:27 Cảm ơn
bka26211 A chứ nhỉ>??
Trả lời 23 Tháng 4 lúc 20:52
hoangtdtb D đúng r nhé bạn
23 Tháng 4 lúc 21:56 Cảm ơn
hoangtdtb mình nhầm. ý A
23 Tháng 4 lúc 22:0 Cảm ơn
reus98 câu này key A đó .bị nhầm key rồi .
Vì 1 chu kì T vật đi đc góc 2π nên trong khoảng thời gian t=2T/3
vật đi được góc β=4π/3 nghĩa là 240 độ .
Quãng đường tối đa mà vật đi được biểu diễn trên vòng lượng giác như sau :
họn góc đi 2 lần qua VTCB vì ở đó vận tốc sẽ max -> quãng đường max
mình biểu diễn j trên vòng tròn lượng giác cho dễ nhìn góc
Từ vòng tròn lượng giác suy ra Smax=3.A
--->v= 3A/2T*3=9A/2T
hay Quãng đường đi được lớn nhất Smax= 2Asin(wt/2). w=2pi/T nhé
thay vào nhé bạn ra được quãng đường.
Tốc độ trung bình = S/t.
23 Tháng 4 lúc 22:22 Cảm ơn
chachakute010410 Smax=A(căn 3) chứ mn???
Trả lời 2 Tháng 5 lúc 16:28
reus98 công thức tính quảng đường đi được lớn nhất trong khoảng thời gian đen ta t < T/2 là :
Smax = 2Asin (pi.đen t/T)
do 2T/3 > T/2
=> 2T/3 = T/2 + T/6
nên ta chỉ cần tính quảng đường lớn nhất đi được trong thời gian T/6 , còn quảng đường đi được trong T/2 luôn bằng 2A
=> Smax(T/6) = 2Asin (pi.T/6T) = 2Asin (pi/6) = A
=> Tổng quảng đường đi được trong thời gian 2T/3 là : S = 2A + A = 3A
2 Tháng 5 lúc 16:57 (1) Cảm ơn