Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 0?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 0?

ID [637461]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 0,25T bằng:

A. 20a.png
B. 20b.png
C. 20c.png
D. 20d.png
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A 10e.png
Bình luận
dungmit1610 sao Smin lại bằng thế
Trả lời 17 Tháng 6 lúc 8:48
reus98 - Công thức thôi e , e hiểu như thế này nhé :
+ Ta có : t = T/4 < T/2 nên :
Smin = 2A( 1 - cos pi.đen ta t/T) = 2A ( 1 - cos pi/4) = ( 2 - căn 2).A
=> Vtb = S/t = A( 2 - căn 2)/(T/4) = 4A( 2 - căn 2)/T
17 Tháng 6 lúc 9:20 (1) Cảm ơn