Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 0?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 0?

ID [0]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 0,25T bằng:

A.20a.png
B.20b.png
C.20c.png
D.20d.png
Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A10e.png
Bình luận
dungmit1610 - sao Smin lại bằng thế

Trả lời

reus98 - Công thức thôi e , e hiểu như thế này nhé :
+ Ta có : t = T/4 < T/2 nên :
Smin = 2A( 1 - cos pi.đen ta t/T) = 2A ( 1 - cos pi/4) = ( 2 - căn 2).A
=> Vtb = S/t = A( 2 - căn 2)/(T/4) = 4A( 2 - căn 2)/T