Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 3,14 s tốc độ góc của nó tăng từ 120 vòng/phút đến 300 vòng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 3,14 s tốc độ góc của nó tăng từ 120 vòng/phút đến 300 vòng?

ID [390219]

Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 3,14 s tốc độ góc của nó tăng từ 120 vòng/phút đến 300 vòng/phút. Lấy π = 3,14. Gia tốc góc của vật rắn có độ lớn là:

A. 3 rad/s2
B. 12 rad/s2
C. 8 rad/s2
D. 6 rad/s2
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D
Bình luận
nguyendangkimyen giải như thế nào ạ
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 22:2
npnspeed 3,14s = πs
w= wo + at
=> a = (10π - 4π)/π = 6 rad/s²
13 Tháng 8 lúc 22:25 Cảm ơn