Muối nào dưới đây là muối axit?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Muối nào dưới đây là muối axit?

ID [645730]

Muối nào dưới đây là muối axit?

A. CuCl2.
B. Na3PO4.
C. KHCO3.
D. AgNO3.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Yên Lạc - Trần Phú - Vĩnh Phúc - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải:
Muối axit là muối mà anion gốc axit còn nguyên tử H có khả năng phân li ra ion H+

KHCO3 có: HCO3 \(\rightarrow\) H+ + CO32–

Đáp án C

Bình luận