Năm 1933, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước tư bản nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Năm 1933, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước tư bản nào?

ID [304409]

Năm 1933, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước tư bản nào?

A.Đức.
B.Anh.
C.Pháp.
D.Mĩ.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận