Năm 1933, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước tư bản nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Năm 1933, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước tư bản nào?

ID [786355]

Năm 1933, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước tư bản nào?

A. Đức.
B. Anh.
C. Pháp.
D. Mĩ.
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận