Nền kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” trong khoảng thời gian
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nền kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” trong khoảng thời gian

ID [147573]

Nền kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” trong khoảng thời gian

A.từ năm 1945 đến năm 1952.
B.từ năm 1952 đến năm 1960.
C.từ năm 1960 đến năm 1973.
D.từ năm 1973 đến năm 1991.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận
manhtb21 - Thần kì là 60-73 sao đáp án lại là 45-52

Trả lời