Nếu giảm điện dung của tụ điện 4 lần, tăng độ tự cảm của cuộn cảm 9 lần thì tần số riêng của mạch dao động điện từ lí tư?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Nếu giảm điện dung của tụ điện 4 lần, tăng độ tự cảm của cuộn cảm 9 lần thì tần số riêng của mạch dao động điện từ lí tư?

ID [630958]

Nếu giảm điện dung của tụ điện 4 lần, tăng độ tự cảm của cuộn cảm 9 lần thì tần số riêng của mạch dao động điện từ lí tưởng LC sẽ

A. tăng 1,5 lần.
B. giảm 1,5 lần.
C. tăng 2,25 lần.
D. giảm 2,25 lần.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B 10e.png
Bình luận
241096c mình đọc nhầm rồi giảm mà mih tăng
2 Tháng 5 lúc 13:11