Nga Hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã đẩy nước Nga lâm vào tình trạng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nga Hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã đẩy nước Nga lâm vào tình trạng

ID [0]

Nga Hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã đẩy nước Nga lâm vào tình trạng

A.suy yếu, khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, tài chính.
B.nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.
C.khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, xã hội và chính trị.
D.bị các nước đế quốc châu Âu liên minh cùng thôn tính.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận