Ngâm một lá Fe vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ngâm một lá Fe vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoá?

ID [450371]

Ngâm một lá Fe vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoát ra nhanh hơn. Chất tan trong dung dịch X là

A. H2SO4
B. NaOH
C. ZnSO4
D. CuSO4
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
vgapmoon mod giải thích với . 5/4/2017
Trả lời 6 Tháng 4 lúc 23:4
anhtrung01 khi cho thêm cuso4 vào thì xảy ra ăn mòn hóa học nên tốc độ thoát khí nhanh hơn thôi 5/4/2017
6 Tháng 4 lúc 23:5
nqtuan94 ăn mòn điện hóa bạn anhtrung01 . 5/4/2017
6 Tháng 4 lúc 23:7
linhthang Linhthang Tại sao ko phải A . 6/4/2017
Trả lời 7 Tháng 4 lúc 22:2
vohuynhhhuusang D đúng rồi nhaquá trình đầu xảy ra qt điên phân hóa họcsau đó là điện phân dung dịch 6/4/2017
7 Tháng 4 lúc 22:4
nqtuan94 A đút vào đâu sinh KL => K thỏa ăn mòm điện hóa . 6/4/2017
7 Tháng 4 lúc 22:5
nqtuan94 vohuynhhuusang k biết mà cũng chém kinh nhỉ ==" . 6/4/2017
7 Tháng 4 lúc 22:5
linhthang Linhthang ớ tưởng thêm H+ thì pư càng trâu 6/4/2017
7 Tháng 4 lúc 22:6
ducthanhcv01 giải thích dùm em câu 6 với ?
Trả lời 13 Tháng 11 lúc 23:16