Ngâm một lá Fe vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ngâm một lá Fe vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoá?

ID [60443]

Ngâm một lá Fe vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoát ra nhanh hơn. Chất tan trong dung dịch X là

A.H2SO4
B.NaOH
C.ZnSO4
D.CuSO4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DHD:
Fe + HCl ăn mòn hóa học. Để khí thoát ra mạnh hơn thì xảy ra ăn mòn điện hóa.
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.
Lúc này có 2 điện cực là Fe và Cu trong dd HCl → có ăn mòn điện hóa xảy ra.

Bình luận
ducthanhcv01 - giải thích dùm em câu 6 với ?

Trả lời

linhthang - Linhthang ớ tưởng thêm H+ thì pư càng trâu 6/4/2017

Trả lời

nqtuan94 - vohuynhhuusang k biết mà cũng chém kinh nhỉ ==" . 6/4/2017

Trả lời

nqtuan94 - A đút vào đâu sinh KL => K thỏa ăn mòm điện hóa . 6/4/2017

Trả lời

vohuynhhhuusang - D đúng rồi nhaquá trình đầu xảy ra qt điên phân hóa họcsau đó là điện phân dung dịch 6/4/2017

Trả lời

linhthang - Linhthang Tại sao ko phải A . 6/4/2017

Trả lời

nqtuan94 - ăn mòn điện hóa bạn anhtrung01 . 5/4/2017

Trả lời

anhtrung01 - khi cho thêm cuso4 vào thì xảy ra ăn mòn hóa học nên tốc độ thoát khí nhanh hơn thôi 5/4/2017

Trả lời

vgapmoon - mod giải thích với . 5/4/2017

Trả lời