Nguyễn Ái Quốc lấy biểu tượng nào sau đây khi so sánh tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguyễn Ái Quốc lấy biểu tượng nào sau đây khi so sánh tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ?

ID [304320]

Nguyễn Ái Quốc lấy biểu tượng nào sau đây khi so sánh tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ?

A.Ánh Trăng chiếu rọi.
B.Ánh Mặt Trời chiếu rọi.
C.Ánh sáng ban mai.
D.Tiếng súng âm vang.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận