Nguyễn Ái Quốc lấy biểu tượng nào sau đây khi so sánh tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguyễn Ái Quốc lấy biểu tượng nào sau đây khi so sánh tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ?

ID [786328]

Nguyễn Ái Quốc lấy biểu tượng nào sau đây khi so sánh tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ?

A. Ánh Trăng chiếu rọi.
B. Ánh Mặt Trời chiếu rọi.
C. Ánh sáng ban mai.
D. Tiếng súng âm vang.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận