Nguyên hàm của hàm số y = frac{{cos x}}{{2 + {{cos }^2}x}} bằng:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguyên hàm của hàm số y = frac{{cos x}}{{2 + {{cos }^2}x}} bằng:

ID 698761.

Nguyên hàm của hàm số \(y = \dfrac{{\cos x}}{{2 + {{\cos }^2}x}}\) bằng:

A. \(\dfrac{1}{{2\sqrt 3 }}\ln \dfrac{{\sqrt 3 + \sin x}}{{\sqrt 3 - \sin x}} + C\)
B. \(\dfrac{1}{{2\sqrt 3 }}\ln \dfrac{{\sqrt 3 - \sin x}}{{\sqrt 3 + \sin x}} + C\)
C. \(\dfrac{1}{{\sqrt 3 }}\ln \dfrac{{\sqrt 3 - \sin x}}{{\sqrt 3 + \sin x}} + C\)
D. \(\ln \dfrac{{\sqrt 3 - \sin x}}{{\sqrt 3 + \sin x}} + C\)
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 28 Tháng 9 lúc 10:40 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
ngocmai1603 Hình như ở dòng thứ 2 đoạn =>H thiếu dấu - rồi mod ơi, hơn nữa kết quả áo lại ra cosx thế kia? phải là sinx chứ ạ? vì mình đặt t = sinx mà. Nếu như vậy thì đáp án B đúng rồi chứ
1 Tháng 10 lúc 18:9
npnspeed Đúng là thiếu dấu - nhé bạn!
Khi trước Logarit mà có dấu -, khi chuyển vào trong thì mình nghịch đảo nó lên nhé. Với thay t= sinx.
Như vậy đáp án A đúng r bạn!
1 Tháng 10 lúc 18:14 (1) Cảm ơn
huonglan209 đúng rồi .ở dòng thứ 2 đoạn =>H thiếu dấu - rồi
khi đó ta có H=-1/( t ^ 2 -3)dt =-1 /( t- căn 3).( t + căn 3) dt
H=-[( t+ căn 3 )-( t - căn 3)]/ 2 căn 3 .mẫu
H=-( 1/( t - căn 3) -1/( t + căn 3) ) / 2 căn 3 .mẫu
H=1/ 2 căn 3( t + căn 3) -1/( t- căn 3)
vậy nguyên hàm dó ta có được H= 1/ 2 căn 3ln | t + căn 3 | - ln | t- căn 3 |
H= 1/ 2 căn 3ln | t + căn 3 ) / ( t- căn 3)
sau đó thay t = sin vào thi H=1/2 căn 3 ln | sin + căn 3 ) /( sin - căn 3)|
vậy key A đó nha
1 Tháng 10 lúc 18:30 (1) Cảm ơn
npnspeed Chắc mình rep sai gì đó!
Haizzz...
1 Tháng 10 lúc 19:6 Cảm ơn
ngocmai1603 Thanks all!
1 Tháng 10 lúc 19:9 Cảm ơn
ngocmai1603 Thank all!
1 Tháng 10 lúc 19:10 Cảm ơn
hh1012001hh B chứ ạ
14 Tháng 11 lúc 20:25
huonglan209 key A nha e có thể xem lại xem e có nhầm đâu k
H=-1/( t ^ 2 -3)dt =-1 /( t- căn 3).( t + căn 3) dt
H=-[( t+ căn 3 )-( t - căn 3)]/ 2 căn 3 .mẫu
H=-( 1/( t - căn 3) -1/( t + căn 3) ) / 2 căn 3 .mẫu
H=1/ 2 căn 3( t + căn 3) -1/( t- căn 3)
thay t = sin vào thi H=1/2 căn 3 ln | sin + căn 3 ) /( sin - căn 3)|
14 Tháng 11 lúc 20:28 Cảm ơn
hh1012001hh như lời giải của thầy có gì sai đâu
14 Tháng 11 lúc 20:30 Cảm ơn
huonglan209 dòng thứ 2 đoạn =>H thiếu dấu - rồi
khi đó ta có H=-1/( t ^ 2 -3)dt =-1 /( t- căn 3).( t + căn 3) dt
14 Tháng 11 lúc 20:30 Cảm ơn
Xuanhieu021001 Sao dòng đầu đẩy sin vào lại có dấu trừ??
10 Tháng 1 lúc 15:45
hoahoctro100501 chị Lan ghi đáp án là H=1/2 căn 3 (ln(sinx+ căn 3)/(sinx-căn 3)) mà đáp án câu A lại là 1/2 căn 3 ln(sinx +căn 3)/(căn 3-sinx) thì sao chọn A được ạ
12 Tháng 1 lúc 21:36
fifa2018 khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối dấu trừ đưa ra bên ngoài bị mất đi nên A vẫn đúng bạn ạ
12 Tháng 1 lúc 21:53 Cảm ơn
phanhuuthang A mới đúng
15 Tháng 1 lúc 2:22
FTUwillstrong
18 Tháng 1 lúc 16:11
nguyentrieu123 B chứ
21 Tháng 1 lúc 14:14
huonglan209 key A nha e có thể xem lại xem e có nhầm đâu k
H=-1/( t ^ 2 -3)dt =-1 /( t- căn 3).( t + căn 3) dt
H=-[( t+ căn 3 )-( t - căn 3)]/ 2 căn 3 .mẫu
H=-( 1/( t - căn 3) -1/( t + căn 3) ) / 2 căn 3 .mẫu
H=1/ 2 căn 3( t + căn 3) -1/( t- căn 3)
thay t = sin vào thi H=1/2 căn 3 ln | sin + căn 3 ) /( sin - căn 3)|
21 Tháng 1 lúc 16:38 Cảm ơn
luongxuanha Dòng thứ 2 dấu bằng thứ 2 làm sao để tách được 1/2 căn 3 ạ?
11 Tháng 3 lúc 14:22
huonglan209 có cách trong bài giảng r nhá .ở dòng thứ 2 đoạn =>H thiếu dấu - rồi
khi đó ta có H=-1/( t ^ 2 -3)dt =-1 /( t- căn 3).( t + căn 3) dt
H=-[( t+ căn 3 )-( t - căn 3)]/ 2 căn 3 .mẫu
H=-( 1/( t - căn 3) -1/( t + căn 3) ) / 2 căn 3 .mẫu
H=1/ 2 căn 3( t + căn 3) -1/( t- căn 3)
11 Tháng 3 lúc 14:23 (1) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hàm số và logarit

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ