Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

ID 756021.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

A. Tác động, ảnh hưởng của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
B. Tác động của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.
C. Các nước tư bản sản xuất ồ ạt, đã dẫn đến tình trạng “cung” vượt quá “cầu”.
D. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không được giải quyết triệt để.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ