Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

ID [756021]

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

A. Tác động, ảnh hưởng của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
B. Tác động của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.
C. Các nước tư bản sản xuất ồ ạt, đã dẫn đến tình trạng “cung” vượt quá “cầu”.
D. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không được giải quyết triệt để.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN