Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc không gian của ADN dẫn đến kết quả là:

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc không gian của ADN dẫn đến kết quả là:

A. A+T = G+X

B. (A+T)/(G+X) = 1

C. A = G, T = X

D. A/T = G/X

Đáp án D

NTBS → A = T, G = X → Loại C.

→ A + G = T + X → Loại A.

→ \(\dfrac{A + G}{T + X}\) = 1. → Loại B.

→ \(\dfrac{A}{T}\) = \(\dfrac{G}{X}\) = 1 → Đáp án D đúng.
Hà Vi sao B lại sai vậy
2 Trả lời . 88 ngày
nghin pham van nghin sao câu B sai v ạ mn giải thích giúp tớ đc k
. 115 ngày
Taekook Kim Ủa sao câu b sai
1 Trả lời . 07/07/2022
Đông Dương Minh Ngọc Ai giải thích giúp mình câu D với
. 06/11/2021
Minh Nguyen ủa B đúng mà nhỉ
. 01/10/2021
Giang Hoàng câu b sai
. 30/05/2021
Lê Tôn Minh Anh lí thuyết là (A+G)/(T+X)=1`
. 13/08/2020
LÊ GIA QUYÊN tại sao câu B ko đúng vậy ạ ?
4 Trả lời . 10/08/2020