Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào

ID [0]

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào

A.sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.
B.hiện tượng nhiệt điện.
C.hiện tượng quang điện ngoài.
D.hiện tượng quang điện trong.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D1e.png
Bình luận