Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

ID [650856]

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

A. quang điện trong
B. quang phát quang
C. cảm ứng điện từ
D. tán sắc ánh sáng
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 4a.png
Bình luận