Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

ID [650856]

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

A. quang điện trong
B. quang phát quang
C. cảm ứng điện từ
D. tán sắc ánh sáng
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu

Lại Đắc Hợp

4a.png