Nguyên tắc luyện thép từ gang là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Nguyên tắc luyện thép từ gang là:

ID [756093]

Nguyên tắc luyện thép từ gang là:

A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.
C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

kimthi0101 và trong phuong pháp này mình dùng gang trắng hay xám mn
15 Tháng 6 lúc 20:8
BKa26211 sách giáo khoa có mà :(
15 Tháng 6 lúc 21:15 Cảm ơn
nqtuan94 Biết là gang được r bạn ^^
15 Tháng 6 lúc 21:16 Cảm ơn