Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?

ID [0]

Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?

A.Thực vật C3 và thực vật CAM có hô hấp sáng.
B.Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều.
C.Nguyên liệu của hô hấp sáng là glucôzơ.
D.Hô hấp sáng tạo ATP, a xit amin và O2.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B A. Sai, chỉ có thực vật C3 mới có hô hấp sáng.
B. Đúng
C. Sai vì nguyên liệu của hô hấp sáng là O2.
D. Sai vì hô hấp sáng tạo CO2.
→ Chọn B.
Bình luận
enteral - ý C tưởng cả O2 vs glu là nguyên liệu

Trả lời

ngocanh13112k :v hình như kp Glu mà sản phẩm của QT oxh RiDP :v axit glicolic thì phải ._.
enteral cái C3 C5 gì ấy ak
ngocanh13112k đíu hiểu :V túm cmn quần lại là kp glu mà là axit glicolic .-.
haphuong1313 - mod ơi , em vẫn không hiểu tại sao điều kiện hô hấp sáng là trong TB lượng CO2 cạn kiệt , O2 tích lũy nhiều, ấy thế mà trong Định nghĩa hhs nó lại còn hấp thụ thêm O2 rồi giải phóng O2 (ở ngoài sáng)
cứ thấy ngược ngược , ko logic lắm

Trả lời

haphuong1313 à nhầm nó hấp thụ thêm O2 rồi giải phóng CO2 ạ