Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?

ID [642595]

Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?

A. Thực vật C3 và thực vật CAM có hô hấp sáng.
B. Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều.
C. Nguyên liệu của hô hấp sáng là glucôzơ.
D. Hô hấp sáng tạo ATP, a xit amin và O2.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B A. Sai, chỉ có thực vật C3 mới có hô hấp sáng.
B. Đúng
C. Sai vì nguyên liệu của hô hấp sáng là O2.
D. Sai vì hô hấp sáng tạo CO2.
→ Chọn B.
Bình luận
haphuong1313 mod ơi , em vẫn không hiểu tại sao điều kiện hô hấp sáng là trong TB lượng CO2 cạn kiệt , O2 tích lũy nhiều, ấy thế mà trong Định nghĩa hhs nó lại còn hấp thụ thêm O2 rồi giải phóng O2 (ở ngoài sáng)
cứ thấy ngược ngược , ko logic lắm
Trả lời 10 Tháng 6 lúc 10:21
haphuong1313 à nhầm nó hấp thụ thêm O2 rồi giải phóng CO2 ạ
10 Tháng 6 lúc 10:24 Cảm ơn
enteral ý C tưởng cả O2 vs glu là nguyên liệu
Trả lời 23 Tháng 6 lúc 18:50
ngocanh13112k :v hình như kp Glu mà sản phẩm của QT oxh RiDP :v axit glicolic thì phải ._.
23 Tháng 6 lúc 19:11 Cảm ơn
enteral cái C3 C5 gì ấy ak
23 Tháng 6 lúc 19:26 Cảm ơn
ngocanh13112k đíu hiểu :V túm cmn quần lại là kp glu mà là axit glicolic .-.
23 Tháng 6 lúc 19:33 Cảm ơn