Nhiều giống vật nuôi, cây trồng mới được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo. Để tạo ra được giống mới, ngoài ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhiều giống vật nuôi, cây trồng mới được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo. Để tạo ra được giống mới, ngoài ?

ID [304475]

Nhiều giống vật nuôi, cây trồng mới được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo. Để tạo ra được giống mới, ngoài việc xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến thì còn có giai đoạn nào sau đây?

A.Lai giữa các cá thể mang biến dị đột biến với nhau.
B.Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gen mong muốn.
C.Chọn lọc các cá thể có kiểu hình mong muốn.
D.Cho sinh sản để nhân lên thành giống mới.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
Trong quá trình tạo giống mới, việc sử dụng công nghệ gen, hay sử dụng lai hữu tính, hay sử dụng công nghệ tế bào, hay sử dụng phương pháp gây đột biến thì luôn phải tiến hành chọn lọc, có chọn lọc thì mới thu được dạng mong muốn.
Bình luận