Những tính chất vật lí chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi nguyên nhân nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Những tính chất vật lí chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi nguyên nhân nào?

ID [640679]

Những tính chất vật lí chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi nguyên nhân nào?

A. Khối lượng riêng của kim loại.
B. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.
C. Các electron tự do trong tinh thể kim loại.
D. Tính chất của kim loại.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận