N. Manđêla được trao giải thưởng Nobel hòa bình, trước hết vì lí do nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

N. Manđêla được trao giải thưởng Nobel hòa bình, trước hết vì lí do nào sau đây?

ID [0]

N. Manđêla được trao giải thưởng Nobel hòa bình, trước hết vì lí do nào sau đây?

A.Kêu gọi nhân dân thế giới đấu tranh cho quyền tự do.
B.Lãnh đạo nhân dân châu Phi xóa bỏ sự cai trị của Anh.
C.Có những đóng góp to lớn cho nền hòa bình thế giới.
D.Lãnh đạo nhân dân châu Phi chống lại chế độ Apácthai. 
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận
thuydiem30042002 - giải thích giúp e câu này với ạ

Trả lời

jaica0g0t Giải thưởng no ben hòa bình là giải thưởng giành cho những người có những cống hiến cho thế giới. bạn hiểu bản chất của giải thưởng sẽ trả lời được. đáp án nào đề cập tới bao trùm tất cả thì chọn nha