Nơi có sự đối lập nhau rõ rệt về hai mùa mưa và khô là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nơi có sự đối lập nhau rõ rệt về hai mùa mưa và khô là

ID [0]

Nơi có sự đối lập nhau rõ rệt về hai mùa mưa và khô là

A.miền Bắc và miền Nam.
B.Nam Bộ và Tây Nguyên.
C.miền Nam và miền Trung.
D.duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D
Bình luận
thaonguyenduong2k1 - sao ko phải D?

Trả lời