Nội dung nào dưới dây không phải là biểu hiện về sự tan rã của trật tự “hai cực” Ianta?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào dưới dây không phải là biểu hiện về sự tan rã của trật tự “hai cực” Ianta?

ID [754719]

Nội dung nào dưới dây không phải là biểu hiện về sự tan rã của trật tự “hai cực” Ianta?

A. Từ năm 1991, thế giới đang diễn ra xu thế “đa cực”, nhiều trung tâm.
B. “Cực” của Mĩ vẫn còn, nhưng phạm vi ảnh hưởng đã bị thu hẹp nhiều.
C. Quan hệ giữa các nước lớn đã cải thiện tích cực theo hướng đối thoại.
D. Hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu không còn nữa (1991).
Lại Thị Lan
Đáp án C
Bình luận
nhathoan01 đáp án A chứ
Trả lời 16 Tháng 10 lúc 20:52
nguyenthihuyenanhsu Câu này đáp án đúng là C em nhé, C là biểu hiện của hòa hoãn không phải là của tan rã hai cực, còn đáp án A thì rõ ràng là khi 2 cực tan rã thì thế giới mới đang hình thành xu thế đa cực, nhiều trung tâm.
21 Tháng 10 lúc 9:15