Nội dung nào dưới đây là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào dưới đây là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ?

ID [756041]

Nội dung nào dưới đây là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884) thất bại?

A. Triều đình chưa phát huy được sức mạnh, ý chí của toàn dân tộc.
B. Tinh thần quyết tâm kháng chiến của nhân dân thiếu sự ổn định.
C. Triều đình không có chính sách chiêu mộ người tài giỏi đánh Pháp.
D. Triều đình không có nghệ thuật trong thương lượng với quân Pháp.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN