Nội dung nào dưới đây là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

Nội dung nào dưới đây là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ?

ID 756041.

Nội dung nào dưới đây là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884) thất bại?

A. Triều đình chưa phát huy được sức mạnh, ý chí của toàn dân tộc.
B. Tinh thần quyết tâm kháng chiến của nhân dân thiếu sự ổn định.
C. Triều đình không có chính sách chiêu mộ người tài giỏi đánh Pháp.
D. Triều đình không có nghệ thuật trong thương lượng với quân Pháp.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ