Nội dung nào không phản ánh đúng sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề ra và thực hiện g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào không phản ánh đúng sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề ra và thực hiện g?

ID [756039]

Nội dung nào không phản ánh đúng sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề ra và thực hiện giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 - 1975)?

A. Chủ trương đánh nhanh thắng nhanh, thực hiện nghệ thuật tiến công bất ngờ.
B. Tổng tiến công và nổi dậy ở Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng rồi tiến về Sài Gòn.
C. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng trong năm 1975.
D. Rút ngắn thời gian giải phóng miền Nam khi chiến dịch Tây Nguyên còn đang tiếp diễn.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tuyetnkc th ơi e vẫn ko hiểu câu này lắm.e cứ nghĩ là A
17 Tháng 6 lúc 15:52