Nội dung nào sau đây giải thích không đúng về nhận định: Thế kỉ XX là thế kỉ của giải trừ chủ nghĩa thực dân?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây giải thích không đúng về nhận định: Thế kỉ XX là thế kỉ của giải trừ chủ nghĩa thực dân?

ID [340158]

Nội dung nào sau đây giải thích không đúng về nhận định: Thế kỉ XX là thế kỉ của giải trừ chủ nghĩa thực dân?

A.Xóa bỏ hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc thế giới.
B.Các nước thuộc địa đã xóa bỏ chế độ thực dân kiểu mới của Mĩ.
C.Làm thay đổi to lớn và sâu sắc bản đồ địa - chính trị trên thế giới.
D.Đã góp phần “xói mòn” và tan rã của trật tự thế giới hai cực Ianta.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận
vuduykhanh2810 - em cx ko hiểu câu này ???

Trả lời

vanhoan231 - Giải thích em với ạ

Trả lời

maiducthanh123456 - Phải là B chứ ạ

Trả lời

nhokyeungok - Câu này đáp án B mới đúng ạ

Trả lời

ngoclan2908 - thầy giải thích cho em đáp án của câu này với ạ ???

Trả lời