Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

ID [304324]

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A.Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga.
B.Đưa đến sự thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô).
C.Đưa người lao động thành người làm chủ đất nước, vận mệnh của mình.
D.Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động khỏi sự áp bức bóc lột.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án BLênin (1870 - 1924) là vị lãnh tụ lãnh đạo Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
Bình luận