Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình quân đội Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình quân đội Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

ID [0]

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình quân đội Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.Bị bao vây, cô lập ngoài chiến trường do không có chuẩn bị.
B.Bước đầu thất bại nên gặp phải sự phản kháng của nhân dân.
C.Thắng lợi liên tiếp và vị thế của nước Nga được tăng cường.
D.Bại trận liên tiếp, binh lính chết trận và thương vong nhiều.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận