Nội dung nào sau đây phán ánh không đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX “đã tiến sát tới một cuộc cách mạng”?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây phán ánh không đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX “đã tiến sát tới một cuộc cách mạng”?

ID [304309]

Nội dung nào sau đây phán ánh không đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX “đã tiến sát tới một cuộc cách mạng”?

A.Chính phủ Nga hoàng đã bất lực, không thể thống trị như cũ được nữa.
B.Nga đang tiến hành cải cách giải quyết những khó khăn của đất nước.
C.Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng.
D.Đời sống của công dân, nông dân và hơn 100 dân tộc Nga rất cực khổ.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận