Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

ID [304401]

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A.Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.
B.Tình hình chính trị trong nước không ổn định.
C.Các lực lượng phản cách mạng luôn chống phá và gây bạo loạn.
D.Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nước ngoài.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận