Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín không có không khí, sau khi các phản ứng xảy ra?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín không có không khí, sau khi các phản ứng xảy ra?

ID [0]

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín không có không khí, sau khi các phản ứng xảy ra ho{n to{n thu được chất rắn Y và chất khí Z có tỷ khối so với H2 là 22,5 (giả sử NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng) thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp hai khí có tỷ khối so với H2 là 8, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Giá trị của m là:

A.13,92
B.19,16
C.11,32
D.13,76
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
phamdat2000 - khí Z còn có O2 nữa mà làm sao mà biết nCO2=nNO2 được ???

Trả lời

nickvip994 - best hằng nâu thủ khoa cmn khối B r

Trả lời

hangnau - bài này trong dd chỉ chứa Fe 2+ thôi chứ ?

Trả lời

sasukeduy113 đâu có dữ kiện nào chứng minh dung dịch chỉ có Fe2+ đâu Hằng @@
hangnau trc khi Fe + H+ >>> H2 thì trc đó phải xảy ra pu Fe 3+ + Fe >> Fe2+ chứ a
hangnau wo :O tks a
sasukeduy113 theo dãy điện hóa là vậy nhưng mà cái này pứ theo cơ chế khác nên Fe ưu tiên pứ H+ hơn chứ không phải Fe3+
nên mấy bài dạng tạo H2 sau pứ chỉ cm đc hết NO3- thôi còn Fe mấy thì không biết đc @@
minhanh26 - giai giup minh bai nay voi

Trả lời

maimaihanhdao dễ dàng tìm đc fe=0,115 btdt fe2+=0,055 và fe3+=0,06
bte n(0)y=0,12 khí trong z là co2 và n02 tỉ lệ 1:1 nco2=nno2=no/2=0,06
m gồm fe co32- và no3- 0,06*44+0,06*62+0,115*56=13.76
vothivantrangmoon dùng btđt thì 2nO=nNO3- + 2nCO32- chứ ạ? sao nO/6 được ạ?
hmhm tại sao nco2=nno2=n0/2 ạ
hmhm à r, cảm ơn
tknganthoi bạn tính mol Fe ntn vậy
tranduchoanghuy BTĐT ??? ???