Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3, 13x mol Fe(NO3)3, 4x mol Cu(NO3)2 trong chân không, sau một thời gian, thu được hỗn hợp ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3, 13x mol Fe(NO3)3, 4x mol Cu(NO3)2 trong chân không, sau một thời gian, thu được hỗn hợp ?

ID [0]

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3, 13x mol Fe(NO3)3, 4x mol Cu(NO3)2 trong chân không, sau một thời gian, thu được hỗn hợp chất rắn Y và 0,18 mol khí Z gồm CO2, NO2, O2. Hòa tan hoàn toàn Y trong 350 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch E chỉ chứa muối trung hòa của kim loại và 7,22 gam hỗn hợp khí T (có tỉ khối so với H2 bằng 361/18) gồm NO, CO2. Dung dịch E phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,48 mol KOH thu được kết tủa gồm hai chất. giá trị gần nhất của m là.

A.98,8 gam.
B.120,7 gam
C.89,6 gam
D.102,2 gam
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A Giải: ► Đặt nNO = a; nCO2 = b ⇒ mT = 30a + 44b = 7,22(g).

nT = a + b = 7,22 ÷ 361/9 ||⇒ giải hệ có: x = 0,05 mol; y = 0,13 mol.

nH2O = nH2SO4 = 0,35 mol ||● Xét dung dịch cuối của E + KOH:

0,35 mol K2SO4 ⇒ còn dư 0,78 mol K ⇒ ghép được 0,78 mol KNO3.

⇒ nNO3/E = 0,78 mol. Bảo toàn nguyên tố Oxi: nO/Y = 3 mol.

► Đặt nFeCO3 = y. Bảo toàn nguyên tố Oxi: 141x + 3y = 3 + 0,18 × 2.

nFe3+ = (13x + y) mol; nCu2+ = 4x mol ⇒ 3 × (13x + y) + 2 × 4x = 1,48.

||⇒ giải hệ có: x = 0,02 mol; y = 0,18 mol ⇒ m = 98,84(g) ⇒ chọn A.

Bình luận
tlinh1234 - Tại sao dung dịch E lại ko có co3 2- nữa ạ

Trả lời

linhmio - giúp em với ạ

Trả lời

sasukeduy113 đặt y=nFeCO3
bảo toàn H: nH2O=nH2SO4==0,35
từ m khí và M khí suy ra nNO=0,05 và nCO2=0,13
bảo toàn điện tích: 3nFe3+ +2nCu2+=nNO3- +2nSO4 2-=OH- pứ=1,48
=> nNO3-=1,48-2*0,35=0,78 mol
bảo toàn điện tích 3*(13x+y)+2*4x=1,48
bảo toàn O: hệ ra x=0,02 và y=0,18
=> m => KQ
thanh12062000 bạn giải thích kỹ hơn được không bạn
sasukeduy113 chưa hiểu dòng nào anh giải thích lại em chứ anh viết chi tiết chỗ nào dùng gì rồi mà @@
sasukeduy113 dùng trong bảo toàn O đó em
vì để ý rằng Z gồm các chất O2, NO2 và CO2 tức là toàn gồm các chất có 2 O => trong bảo toàn O thì nhân 2 số mol Z là đc
thanh12062000 oke em cam on
thanh12062000 cái phần 0,18 mol khí Z ta khai thác thế nào vậy anh
linhmio em cảm ơn ạ
vongtian2k4 Ko tạo NH4(+) ạ?